Vol 5, No 12 (2016)

Table of Contents

Original Research Articles

Anukool Vaishnav*, Sarita Kumari, Shekhar Jain, Devendra Kumar Choudhary, Kanti Prakash Sharma
PDF
5118-5123
Rajeswari Jayakumar*, Thasneem Banu S., Venkatesh K. G.
PDF
5128-5132
Bassam H. Mashat
PDF
5134-5137
Shyamji Shukla*, Priyanka Soni, Harish K. Kewat
PDF
5138-5142
Vijai Malik
PDF
5143-5145
Arup Giri, Vijay Kumar Bharti*, Sahil Kalia, Bhuvnesh Kumar
PDF
5146-5150
Sivannarayana P.*, K. Rambabu
PDF
5151-5155
Santosh Girani*, Shidallingapa Zalki, Mahantesh Kavatekar, Ajay Shahapur, Vitthal K. Vijapure
PDF
5163-5173
Ilahi Shaik*, P. Janakiram, Sujatha L., Sushma Chandra
PDF
5179-5184

Review Articles

Rajesh Wakchaure, Subha Ganguly*
PDF
5124-5127
Arup Giri, Vijay Kumar Bharti*, Kunzes Angmo, Sahil Kalia, Bhuvnesh Kumar
PDF
5174-5178
Gagan Kumar Panigrahi*, Annapurna Sahoo, Sasmita Panda
PDF
5185-5191


International Journal of Bioassays [ISSN: 2278-778X] is licensed under
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
© Copyright 2012-2017. All rights reserved.