Vol 4, No 7 (2015)

Table of Contents

Review Articles

Atanu Bhattacharyya, Janardana Reddy S.*, Md Mahbub Hasan, M. M. Adeyemi, R. Regina Marye, Raja Naika H.
PDF
4115-4126
Shanaz Najar, Monir Mohammad Alipour*, Porandokht Afshary, Engineer Hagigie
PDF
4134-4138
Neelima P.*, Srinivasa Rao G., Govinda Rao K., Chandra Sekhara Rao J.
PDF
4149-4154

Original Research Articles

Etuk H. S., Solomon R. J.*
PDF
4036-4049
Silistina Narzari, Jatin Sarmah*
PDF
4050-4054
Sarada G., Suhasini M., Venkata Chetty A., G. Sudhakar*
PDF
4055-4059
Anoop Samuel*, Rajesh Gopal V.
PDF
4060-4066
Anyanwu D. C.*, Udedibie A.B.I., Osuigwe D. I.
PDF
4067-4070
Deepak Gupta, Vinit Vaidya*
PDF
4071-4074
Sarada G., Suhasini M., Venkata Settee A., Sardar Sultana, Sudhakar* G.
PDF
4075-4076
Kirankumar Nagapuri, Rajkiran Reddy Banala, Pratap Reddy Karnati*
PDF
4077-4081
Peetabas N., Panda R. P.*, Padhy N., Pal G.
PDF
4085-4087
Sarada G., Rafiq Ahmed K., Sudhakar G.*, Dr. Srilatha
PDF
4088-4089
Patil V. R.*, Borse B. D.
PDF
4090-4099
Sarada G., Rafiq Ahmed K., Sudhakar G.*, Dr. Srilatha
PDF
4100-4101
Krishnaswamy Veenagayathri*, Namasivayam Vasudevan
PDF
4102-4108
Patil V. R.*, Patil S. Y., Borse B. D.
PDF
4109-4111
Guhan Beena*, Lakshmi S., Rajmohan Laxmy
PDF
4112-4114
Asha Pandey*, Anshulika Upadhyaya, Kamal K. Pande
PDF
4127-4130
Veeraiah K.*, Padmaja B., Sai Ram V., Naga Prasanna M., Vivek Ch.
PDF
4139-4144
Saraswathi R., Velayutharaj A., Shailesh Kumar, Umadevi S., Noyal M. J.
PDF
4145-4148
Kadam Sonali Santosh
PDF
4155-4157
Susmita Sahoo
PDF
4158-4160
Sri Vidya D., Vishnu Priya M., N. Y. Sreedhar*
PDF
4161-4164
Suja Ani G.*, Jerry Jose, Prasanth S. P., Manoj Wane
PDF
4165-4170
Shilpa Waghmare
PDF
4171-4173

Case Studies

Harikrishnan K.*, Anjaly S., Maria C. Kuriakose, Bhaghya Prasad, Bimal Govind, Anil Babu A.
PDF
4131-4133

Short Communication

Satender Tanwar*, Pradnaya Chittawadgi, Shailaja S. V.
PDF
4082-4084


International Journal of Bioassays [ISSN: 2278-778X] is licensed under
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
© Copyright 2012-2017. All rights reserved.