Vol 2, No 6 (2013)

Table of Contents

Original Research Articles

Chaudhari S. V.
PDF
850-857
Shirish S. Pingale
PDF
866-869
Pandit Vinodh B.*, Durga Prasad K., Havilah P.
PDF
870-873
Rajesh Ghosh*, Bychapur Siddaiah Gowrishankar, Shridhar Shrimant Bagali
PDF
880-882
Chaudhari P. S.*, Jangam S. S., Chaudhari S. V., Baheti K. G., Patil S. U., Jadhav G. B.
PDF
883-886
Prem Vrat, Alpana Agarwal*
PDF
889-896
Chakravarthy K.*, Raghuveer B., Aruna D., Sarath Babu K.
PDF
901-903
Muralidhara Yadiyal, Nandita Shenoy*, Ashok Shenoy, Junaid Ahmed
PDF
904-906
Hosagoudar* V. B., Sony Thomas
PDF
912-913
Shailaja D., Shailaja M.*, Roselin P., Manasa. J., Shalini N.
PDF
914-917
Kalyan Chakravarthi
PDF
922-925
Chandra shekar Rajan
PDF
926-928
Subha Ganguly
PDF
929-931
Maryam Moudi, Christina Seok Yien Yong, Mohd Nazre Saleh, Janna Ong Abdullah, Rusea Go*
PDF
932-937
Raghuveer B.*, Chakarvarthy K., Umamaheswara Raju S.
PDF
938-941

Review Articles

Nisar Ahmad Khan *, Mohi Durakshan
PDF
858-865
Radha Goel, Vineeta Tripathi, Nischal Tyagi, Preeti Vishwakarma
PDF
874-879
Vinit Kumar, Preeti Sonkar*
PDF
909-911

Case Studies

Kalyan Chakravarthi
PDF
887-888
Ashok Kumar, Srinivasan M., Sarita Agarwal*
PDF
918-921

Short Communication

Rajesh Laik
PDF
907-908


International Journal of Bioassays [ISSN: 2278-778X] is licensed under
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
© Copyright 2012-2017. All rights reserved.